شنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۸

دریچه تنظیم هوا در کانال سازی

دریچه تنظیم هوا در کانالسازی بسیار حائز اهمیت است، به گونه ای که برای پخش هوای مطبوع و یا جمع آوری هوای محیط باید دریچه تنظیم هوای مناسب با دکوراسیون و ظرفیت محیط در نظر گرفت تا هنگام دمش یا مکش به بهترین روش بتواند این عمل را انجام داد.

دریچه هوای قابل تنظیم

دریچه هوا دارای انواع مختلفی هستند نوعی از دریچه تنظیم هوا وجود دارد که برای دمش هوا به طور مثال در سیستم های خنک کننده قدیمی مانند کولر های گازی کاربرد دارند و می توان بر طبق وسعت محیط دریچه هوارا تنظیم نمود تا در همه ی جهات محور X ( چپ و راست )و Y ( بالا و پایین ) توانایی پخش هوا را داشته باشد.


نوع دیگری از دریچه های هوا موجود است که برای تهویه و مطبوع سازی محیط همچنین پخش هوای گرم استفاده می شوند. این نوع دریچه ها اصولا به صورت دایره ای شکل و پره های غیر قابل تنظیم یافت می شوند.

محل مناسب نصب دریچه هوا

مناسب ترین محل جهت نصب دریچه هوا در قسمت سقف می باشد. اما این به صورت یک قانون نیست که هر دریچه هوایی باید در بالاترین بخش منزل نصب گردد. دریچه های انتقال و دمش هوا اصولا در بالاترین بخش اتاق جهت پخش بهتر هوا نصب می گردند. دریچه های جمع آوری و تهویه نیز در پایین ترین بخش اتاق ها جهت جمع آوری هرچه بهتر ذرات معلق و سنگین هوا نصب می گردند.

انتخاب دریچه تنظیم هوای مناسب

در انتخاب دریچه تنظیم هوا در اولین نگاه و به عنوان اولین و ضروری ترین فاکتور باید به این موضوع توجه نمود که کانال نصب شده برای ساختمان از چه سایز و چه اندازه ای می باشد. پس از آن محل نصب و دکوراسیون اتاق یا محیط می باشد که بسیار اهمیت دارد برای این موضوع.

ثبت نظر