هواکش اچ H

کلاهک بام


طراحی ساخت و اجرای سیستم ​کلاهک بام به لحاظ سیستم و اصول مهندسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لازم به توضیح است که برای خروج هوای مرده در محیط هایی چون فضای داخل سوله یا کارگاه که سقف آنها به صورت شیروانی می باشد از کلاهک بادی استفاده می شود که به وسیله نیروی باد کار می کند و هوای داخل سوله یا کارگاه را تهویه می کند.

دهانه خروجیِ داکت و کانالِ هواکشها و دودکشها که در بام از رایزر خارج میشوند جهتِ در اَمان ماندنِ داکت و کانال ازعواملِ فرسایشی مثلِ باران، برف و باد و همچنین عدمِ آسیب رسانی به دستگاه های مکنده و یا دیگ و مشعلِ موتورخانه ها بواسطه ی این عواملِ تخریبی و فرسایشی از انواع کلاهک در انتهای داکت یا کانال استفاده میشود.

جهت جلوگیری از استهلاکِ زودرسِ کلاهک، مخصوصا کلاهکِ دودکش های موتورخانه، سطحِ کلاهک با ضدِزنگ نسوز و رنگ کوره ای پوشش داده میشوند.

کلاهکهایی که جهتِ کانال هودهای موادِ اسیدی تعبیه میشود برای جلوگیری از خورندگیِ اسیدی با ورق استیلِ نگیر با عیارِمخصوص،ساخته میشوند.

انواع کلاهک

1-کلاهک اچِ گرد

2-کلاهک اچِ چهارگوش
3-کلاهک پرّه ایِ گرد
4-کلاهک پرّه ای چهارگوش
5-کلاهک طرح چینی
6-کلاهک طرح آلمانی 

7-کلاهک بادیِ گردان

8-کلاهکِ زانویی با زاویه ی باز


کلاهک پشت بام،کلاهک هوا کش،کلاهک اچ،کلاهک پرّهای،کلاهک دودکش

طرح واجرایی کلاهک هواکش از نظر اصول و قواعد مهندیسی از اهمیت بسزایی برخورد داراست. 

کلاهک پشت بام جهت خروج دود ناشی از سوخت موتورخانه ها هواکش سرویس ها وغیره استفاده می شود.

دودکش های که برای مصارف خانگی ساخته می شود بایددر طراحی وساخت آن از مصالح باکیفیت استفاده شود.

علت استفاده کلاهک هواکش. 

1_کلاهک، برای خروج گازهای سمی ماننده موتورخانه ها،آبگرم کن،سرویس های بهداشتی.وغیره.......

2_کلاهک به منظور جلوگیری از نفوز آب باران وبرف 

3_با نصب کلاهک هواکش از لانه سازی پرنده ها درسر لوله های هواکش جلوگیری می شود 

درساخت کلاهک هواکش میتوان از انواع طرحها کلاهکها استفاده کرد.

این طرحها عبارت از:

1_کلاهک چهار گوش
2_کلاهک اچ گرد

3_کلاهک پره ای،این کلاهک به روش خم کاری ورق وبا نصب ورق رویه هم یا به اصطلاح پره چینی ساخته می شود.

4_کلاهک پره ای گرد که به روش گفته شده ساخته می شود 

5_کلاهک طرح آلمانی 

6_کلاهک زاپنی،این کلاهک هواکش به شکل کلاه زاپنی یا سامورایی ساخته می شود 

7_ کلاهک بادی این کلاهک،یا هواکش یک نوع هوای کش است که باکمک باد در پشت بام های ساختمان ها ویا کارگاه های صنعتی قابل استفاده است

8_کلاهک زانویی 

این کلاهک،هواکش را می توان از انواع ورقهای رنگی ،گالوانیزه،ورقهای سیاه،ورقهای سیاه روغنی ویا استیل استفاده کرد 

قیمت کلاهک،قیمت هواکش 

قیمت بستگی به نوع سفارش مشتری دارد