نصب برزنت فن کوئل


چرا از برزنت برای اتصال کانال استفاده می شود 

ارتعاشاتی که هنگام کارد کردن کولر،فن کوئل،داکت اسپلیت،سانتریفوژ،فن های،دمنده،ویا مکنده ایجاد می شود می توان به دستگاهها آسیب وارد کند از این رو برای جلوگیری از لرزش وارتعاشات ایجاده شده از برزنت استفاده می شود.

درمورده استفاده ازانواع برزنت بستگی به محل نصب ونوع دستگاه فرق میکند 

  

برای کولر آبی از برزنت پارچه ی استفاده می شود این نوع برزنتها بیشتر سالیانه تعویض میشود. 

امادرفن کوئل که درداخل ساختمان نصب شده ازنوعی برزنت که بارویه پلاستیکی درست شده است استفاده می شود. 

دردستگاههای مکنده نمیتوان از این برزنتهای گفته شده استفاده کرد.برای جلوگیری از جمع شدن برزنت به سمت تویه دستگاه از برزنت مخصوص این کار استفاده می شود دراین نوع برزنت که به سفارش مشتری تولید می شود در این برزنتها که بصورت دولا درست میشود از فنر وسیم های مخصوص استفاده میشود این کار از جمع شدن ومکیده شدن برزنت جلوگیر می کند 

نکات فنی که باید درنصب برزنت باید رعایت شود 

مهمترین موضوع هم تراز بدون کانال بادستگاه میباشد.درصورت رعایت کردن نکات فنی نصب برزنت حالتِ صاف و کشش  برزنت موجب خروج راحت وبدون افت فشار هوا خواهیم بود. درغیراینصورت وافتادگی برزنت مجرای عبور هوامسدود میشود درنصب برزنت باید دقت شود که بعداز نصب برزنت تدابیری اندیشیده شوداگر در سرویس های بعدی تعویض ونصب دوباره برزنت به راحتی امکان داشته باشد 

شرکت نوین تهویه بااکیب مجرب درخدمت شما عزیزان میباشد