يكشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

کانال کولر و تهویه هوا

کانال کولر یا کانال تهویه هوا یکی از بزرگترین نیاز های بشر بوده است، زیرا پس از استفاده از پنجره برای انتقال هوا بین دو محیط محصور و اختراع لوله برای انتقال انواع سیالات کانال تهویه با ابعاد مختلف برای انتقال هوای پاک و یا آلوده از محیطی به محیط دیگر بسیار مورد توجه بوده است.

استفاده از کانال کولر و تهویه هوا

به طور کلی تهویه هوا به معنی وارد نمودن هوای تمیز و پاک به محیطی آلوده و یا راکد است. همچنین میتوان به خارج کردن هوای آلوده از محیطی به محیط دیگر را نیز تهویه هوا نامید. برای انجام این عمل نیاز به کانال انتقال هوا می باشد که در ایران به این کانال ها که با سطح مقطع مستطیلی هستند کانال کولر می گویند. 

ساختار کانال کولر

کانال کولر باید بر طبق دبی مکنده یا دمنده و همچنین تعداد خروجی و حجم هوای مقصد در نظر گرفته شوند. همچنین دیگر فاکتور مهم برای طراحی ساختار کانال کولر یا کانال های تهویه، آگاهی از نوع هوای در جریان داخل کانال ها باید باشد. تا بتوان جنس بدنه کانال را بر طبق آن سیال در نظر گرفت تا از زنگ زدگی و ایجاد واکنش با مواد مختلف جلوگیری نمود.

مهندسی نصب کانال 

برای نصب انواع کانال از جمله تصفیه هوا، تهویه هوا و یا کانال کولر باید در رشته ای مانند رشته مهندسی تاسیسات به کسب بپردازید تا بتوانید با انتخاب محل مناسب نصب کانال، انتخاب نوع بدنه مناسب برای بدنه کانال، انتخاب سطح مقطع مناسب و دیگر فاکتور ها به نصب کانال بپردازید. برای نصب کانال کولر باید محل قرار گیری دمنده یا کولر را نیز در نظر بگیرید.

منبع: وب سایت کانال ساز، تولید کننده و فروشنده انواع کانال کولر، کانال گالوانیزه و کانال انتقال مواد

ثبت نظر